Jak odmawiać Nowennę Pompejańską

Jak odmawiać Nowennę Pompejańską?

Podczas trwania nowenny odmawiamy łącznie 6 nowenn: 3 nowenny błagalne (3×9= 27 dni) i 3 nowenny dziękczynne (3×9 =27 dni). Przez kolejne 54 dni odmawiamy 15 tajemnic różańca (3 części: radosną, bolesną i chwalebną) modląc się w jednej,  konkretnej intencji.

 

Jak odmawiać nowennę pompejańską – krok po kroku:

1. Robimy znak krzyża.

2. Rozpoczynając każdą część różańca przedstawiamy swoją intencję, a następnie wypowiadamy słowa:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

 3. Omawiamy modlitwy początkowe Różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu – wystarczy odmówić je tylko przed pierwszą częścią Różańca.

4. Odmawiamy 15 dziesiątek czyli 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną – nie trzeba odmawiać wszystkich części jednocześnie. W każdej dziesiątce rozważamy jedną tajemnicę Różańca i odmawiamy kolejno: Ojcze nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu…. Na zakończenie każdej części Różańca odmawiamy Pod Twoją Obronę.

5. Różaniec kończymy modlitwą błagalną (pierwsze 27 dni) lub dziękczynną (kolejne 27 dni) do Matki Bożej Pompejańskiej:

Modlitwa końcowa w trakcie części błagalnej (pierwsze 27 dni nowenny)

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa końcowa w trakcie części dziękczynnej (drugie 27 dni nowenny)

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

6. Na zakończenie modlitwy trzy razy z ufnością powtarzamy:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

7. Kończymy modlitwę znakiem krzyża.

W trakcie trwania nowenny pomocne będzie oznaczenie części błagalnej i dziękczynnej w kalendarzu. Można również skorzystać ze specjalnej aplikacji na telefon. Dla czytelników bloga przygotowałam specjalny arkusz do druku, który można wykorzystać do zaznaczania poszczególnych dni nowenny, dostępny do pobrania poniżej.