Polityka prywatności

Wprowadzenie

Witaj, wiemy, że Twoja prywatność jest dla Ciebie ważna, dlatego w niniejszej polityce prywatności pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących polityki prywatności możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym: kontakt@pracownialoreto.pl

Korzystanie ze strony pracownialoreto.pl oznacza zaakceptowanie przez użytkownika polityki prywatności.

Dane osobowe
Administrator danych

Właścicielką marki Pracownia Loreto jest Justyna Krzymińska, która administruje danymi osobowymi oraz treściami na stronie pracownialoreto.pl.

Uprawnienia

RODO przewiduje następujące potencjalne uprawnienia dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami związanymi z realizacją wskazanych powyżej uprawnień, które zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty świadczące dla nas usługi, które wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Są to następujące podmioty:

LH.pl SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań – w celu przechowywania danych na serwerze

Cele i czynności przetwarzania danych
Newsletter

Pobranie darmowych materiałów dostępnych na stronie wymaga zgody na dołączenie do listy mailingowej ora zapis na newsletter. Zapisując się do newslettera, użytkownik przekazuje swoje imię oraz  swój adres e-mail.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Możesz w każdej chwili wypisać się z listy mailingowej, klikając w dedykowany przycisk znajdujący się na dole przesyłanych w ramach newslettera maili lub kontaktując się zami.

Kontakt

Kontaktując się z nami wykorzystując podane na stronie kanały komunikacji, użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres email oraz imię.

W tym przypadku, Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona pracownialoreto.pl wykorzystuje pliki cookies. Cookies to informacje tekstowe, które są przechowywane na komputerze, tablecie czy telefonie użytkownika strony.

Przy okazji pierwszej wizyty na stronie pracownialoreto.pl zostanie Ci wyświetlona informacja o  stosowaniu plików cookies. Zaakceptowanie tego komunikatu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Każdy użytkownik ma prawo do wycofania zgody i usunięcia plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Google Analytics

Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, korzystamy z Google Analytics do analizowana statystyk strony w celu jej ulepszania i optymalizacji jej treści. Google Analytics gromadzi dane na temat zachowania użytkowników na stronie. Zebrane informacje mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Narzędzia marketingowe Facebooka

Wykorzystujemy narzędzia marketingowe i analityczne oferowane przez serwis Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Korzystamy z ww. narzędzi kierując się naszym prawnie uzasadnionym interesem w celu analizy danych oraz marketingu własnych produktów.

Logi serwera

Korzystanie przez użytkownika ze strony pracownialoreto.pl powoduje przesyłanie danych do serwera, na którym przechowywana jest strona. Dane zapisywane i przechowywane w logach serwera to między innymi adres IP, godzina i data odwiedzin, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta użytkownik. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy w administrowaniu strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika.

 

Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany stają się skuteczne w momencie ich zamieszczenia na stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.