Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

Wprowadzenie – Obietnica Maryi

10 grudnia 1925 roku objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem. Maryja powiedziała wtedy:

Córko moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Dlaczego nabożeństwo odprawiamy w ciągu 5 sobót?

Jak wyjaśnił Pan Jezus siostrze Łucji, wynagradzać mamy za 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:

  1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu
  2. Przeciwko Jej Dziewictwu
  3. Przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu
  4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie (otwarcie) zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki
  5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach

Warunki nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca

  1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca – nie jest wymagane, aby spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę miesiąca, do sakramentu pojednania można przystąpić kilka dni wcześniej. Ważne by przystępując do spowiedzi świętej wzbudzić intencję zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi. Można to zrobić poprzez następującą modlitwę: Boże, pragnę teraz przystąpić do Świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas
  2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca – po Komunii Świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą
  3. Różaniec wynagradzający – aby wypełnić nabożeństwo odmawiamy jedną część Różańca czyli 5 tajemNIC
  4. Piętnastominutowe rozważanie piętnastu tajemnic Różańca

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *